Østjysk Innovation a/s


Østjysk Innovation a/s\’ formål er: Selvstændigt eller på vegne af andre at investere risikovillig kapital i nystartede, innovative og fortrinsvis forskningsrelaterede virksomheder. At stille viden, kompetence samt administrativ service til rådighed for de virksomheder, som selskabet investerer i med henblik på at sikre det bedst mulige resultat af investeringen. At tilbyde innovative iværksættere de bedst mulige, udviklingsmæssige forhold, herunder bl.a. afholdelse af kurser, ydelse af rådgivning og sparing m.v. gennem samarbejde med andre centrale aktører på området m.v. Østjysk Innovation er lokaliseret i Forskerparken i Aarhus, blot 35 minutter fra Tirstrup lufthavn. Kontakt Østjysk Innovation a/s for yderligere information.


Telefon: 86205190

Østjysk Innovation a/s
Gustav Wieds Vej 10. 8000 Aarhus C

Web: www.oei.dk