Agro Business Park


Agro Business Park tilbyder m2 og en lang række faciliteter og services, der gør det nemmere og hurtigere at realisere udviklingsprojekter og at finde relevante finansieringskilder. I aktiv sparring formidler Agro Business Park forskningsbaseret viden til såvel etablerede som nystartede virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer, jordbrug og miljø. Inkluderet i prisen på et kontor er telefonomstilling/-pasning, modtagelse af gæster, post/pakkeservice m.v. samt adgang til litteraturdatabaser og patentdatabaser. Som en fast afgift betales for følgende ydelser: A’conto el, vand, varme og din andel af forbruget til fællesområderne. Vagt, kaffe/the ad libitum, ejendomsforsikring m.v. Kontakt Agro Business Park for mere information.


Telefon: 89992500

Agro Business Park
Niels Pedersens Allè 2 8830 Tjele

Web: www.agropark.dk